Programma's

Bestuursorganen en -ondersteuning Pijler: Stad van modern bestuur
Bedragen x € 1.000
Lasten € 17.117
Baten € 6.997
Dienstverlening Pijler: Stad van modern bestuur
Bedragen x € 1.000
Lasten € 5.635
Baten € 3.405
Gezonde stad Pijler: Sociale kwaliteit
Bedragen x € 1.000
Lasten € 239.715
Baten € 124.680
Sterke wijken Pijler: Sociale kwaliteit
Bedragen x € 1.000
Lasten € 6.910
Baten € 519
Transformatieopgaven Jeugdwet en Wmo Pijler: Sociale kwaliteit
Bedragen x € 1.000
Lasten € 7.213
Baten € 500
Veiligheid Pijler: Sociale kwaliteit
Bedragen x € 1.000
Lasten € 18.860
Baten € 1.044
Cultureel klimaat Pijler: Sociale kwaliteit
Bedragen x € 1.000
Lasten € 18.571
Baten € 2.197
Wonen en werkomgeving Pijler: Fysiek
Bedragen x € 1.000
Lasten € 87.465
Baten € 62.200
Bereikbare stad Pijler: Fysiek
Bedragen x € 1.000
Lasten € 23.595
Baten € 21.397
Sport en recreatie Pijler: Fysiek
Bedragen x € 1.000
Lasten € 15.087
Baten € 4.610
Milieurespecterende ontwikkelingen Pijler: Fysiek
Bedragen x € 1.000
Lasten € 52.773
Baten € 55.182
Cultuurhistorische kwaliteit Pijler: Fysiek
Bedragen x € 1.000
Lasten € 5.024
Baten € 628
Ruimte voor bedrijvigheid Pijler: Werk en economie
Bedragen x € 1.000
Lasten € 11.619
Baten € 9.446
Werk en inkomen Pijler: Werk en economie
Bedragen x € 1.000
Lasten € 120.058
Baten € 74.127
Onderwijs Pijler: Werk en economie
Bedragen x € 1.000
Lasten € 49.404
Baten € 33.883
Inkomsten van de gemeente Pijler: Algemene dekkingsmiddelen
Bedragen x € 1.000
Lasten € 68.584
Baten € 346.814