Personeel en organisatie

Personeelsbeleid
We bevinden ons midden in een fundamentele herbezinning op de rolverdeling tussen overheid, bewoners, instellingen en bedrijven. Dat geldt voor de fysieke ontwikkeling van de stad als ook voor bijvoorbeeld de maatschappelijke ontwikkeling, onder meer als gevolg van bezuinigingen en decentralisaties. Deze complexe en omvangrijke organisatie-opgave beslaat meerdere jaren. De veranderingen geven richting aan de koers van onze organisatieontwikkeling met als doel om op verschillende manieren dienstbaar en van betekenis te zijn en te blijven.

We bouwen de externe oriëntatie van onze werkwijze verder uit. Dat blijft een speerpunt. We ontwikkelen werkvormen waardoor we beter en makkelijker met de stad creëren. En we zijn alert op onafwendbare technologische ontwikkelingen van dit moment. o.a. digitalisering,  robotisering, big data en kunstmatige intelligentie. Een golf van nieuwe technologieën staat op het punt onze manier van werken ingrijpend te veranderen. We bereiden de organisatie voor op acceptatie van de nieuwe technologieën en onderzoeken hoe de dienstverlening voor de stad er optimaal van kan profiteren.

We blijven werken aan voldoende instroom van jongeren. Maar ook het duurzaam inzetbaar houden van het zittende personeel. Dat zal extra inspanningen vragen gelet op de technologische revoluties.
Talentontwikkeling, brede inzetbaarheid en mobiliteit blijven speerpunten in het personeelsbeleid.
Na de proef met anoniem solliciteren in 2017 bouwen we voort op diversiteit. Inclusie, het zo goed mogelijk benutten van verschillen, zal dan ook aandacht krijgen in het personeelsbeleid. We streven ernaar medewerkers met verschillende vaardigheden en ideeën zo goed mogelijk met elkaar te verbinden.