Inleiding

Bedrijfsvoerings-processen ondersteunen de uitvoering van de programma’s. Denk hierbij aan de inzet van personeel, financiën, informatievoorziening, organisatie en automatisering. De bedrijfsvoering is niet alleen intern gericht. Zo verwachten de Bossche inwoners bijvoorbeeld van een gemeente dat de kwaliteit van de dienstverlening op orde is. In deze paragraaf geven wij inzicht in de beleidsvoornemens rondom de bedrijfsvoering. Daarbij is een relatie gelegd met het uitvoeren van de programma’s. Sinds het afschaffen van het burgerjaarverslag staat een aantal gegevens uit dit burgerjaarverslag voortaan in deze paragraaf opgenomen. Deze staan onder het kopje ‘dienstverlening, burgerparticipatie, bezwaarschriften en klachtenafhandeling’.