Ontwikkeling woonlasten en aanduiding lokale lastendruk

Een van de uitgangspunten van ons tarievenbeleid is te voorkomen dat de woonlasten in onze gemeente zullen worden verhoogd anders dan met een inflatiecorrectie. Onder woonlasten worden in dit verband verstaan: OZB, afvalstoffenheffing en rioolheffing.
De ontwikkeling van de woonlasten blijkt uit onderstaande overzichten. Afhankelijk van de WOZ-waarde stijgen de woonlasten voor woningeigenaren licht. Het varieert van 0,27% tot 1,02%. De woonlasten voor huurders dalen met 1,64%. Dit is in alle gevallen minder dan de inflatiecorrectie van 2,86%. De lokale lastendruk voor een bedrijf stijgt licht ten opzichte van 2017.

Bij de berekening van de voorlopige nieuwe OZB tarieven 2018 is uitgegaan van de eerste inschattingen van de nieuwe  WOZ-waarden. Gerekend is met de volgende gemiddelde waardestijgingen:

    - woningen

9,00%

    - niet-woningen

0,50%

  1. Woning: waarde 2017 € 150.000, 2018 € 163.500

Eigenaar

Gebruiker

Eigenaar/gebruiker 

2017

2018

2017

2018

2017

2018

OZB

143,40

147,48

0,00

0,00

143,40

147,48

Rioolheffing

62,64

64,32

62,64

63,72

125,28

128,04

Afvalstoffenheffing

0,00

0,00

210,23

204,68

210,23

204,68

Stijging

2,80%

-1,64%

0,27%

  1. Woning: waarde 2017 € 252.000, 2018 € 274.680

Eigenaar

Gebruiker

Eigenaar/gebruiker 

2017

2018

2017

2018

2017

2018

OZB

240,91

247,76

0,00

0,00

240,91

247,76

Rioolheffing

62,64

64,32

62,64

63,72

125,28

128,04

Afvalstoffenheffing

0,00

0,00

210,23

204,68

210,23

204,68

Stijging

2,81%

-1,64%

0,70%

  1. Woning: waarde 2017 € 356.000, 2018 € 388.040

Eigenaar

Gebruiker

Eigenaar/gebruiker 

2017

2018

2017

2018

2017

2018

OZB

340,34

350,01

0,00

0,00

340,34

350,01

Rioolheffing

62,64

64,32

62,64

63,72

125,28

128,04

Afvalstoffenheffing

0,00

0,00

210,23

204,68

210,23

204,68

Stijging

2,82%

-1,64%

1,02%

  1. Bedrijf: waarde 2017 € 365.000, 2018 € 366.830

Eigenaar

Gebruiker

Eigenaar/gebruiker 

2017

2018

2017

2018

2017

2018

OZB

1.058,87

1.089,12

847,90

872,32

1.906,77

1.961,44

Rioolheffing

62,64

64,32

62,64

63,72

125,28

128,04

Afvalstoffenheffing

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Stijging

2,85%

2,80%

2,83%