Aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt

Wat willen we bereiken?

Jongeren vinden een passende stageplek, leerbaan en arbeidsplek.

Indicatoren

Omschrijving indicatorNulmetingAmbitie
Het aantal leerbanen via actieplan leerbanen
bron:
89100

Wat gaan we hier voor doen?

  • Professionalisering van arbeidsmarktgerichte loopbaanoriëntatie en –begeleiding binnen primair onderwijs, voortgezet onderwijs, mbo en hbo.

  • Intensiveren van lokale en regionale netwerksamenwerking tussen onderwijs, UWV, werkgevers en gemeenten om passende werktrajecten te realiseren voor kwetsbare jongeren uit het praktijkonderwijs, voortgezet speciaal onderwijs en Entreeonderwijs.

  • Onderwijs (primair onderwijs, voortgezet onderwijs, mbo, hbo) stimuleert ondernemend gedrag en betekenisvol leren.

  • Onderwijs (primair onderwijs, voortgezet onderwijs, mbo, hbo) stimuleert ondernemend gedrag en betekenisvol leren.

  • Uitvoeren van het regionale arbeidsmarktprogramma AgriFoodCapital Werkt!