Het voorkomen van voortijdig schoolverlaten

Wat willen we bereiken?

  • Alle leerplichtige kinderen gaan naar school;

  • Ieder kind/jongere heeft een passende plek in het onderwijs waarbij zelfredzaamheid wordt gestimuleerd;

  • Leerlingen behalen een startkwalificatie.

Indicatoren

Omschrijving indicatorNulmetingAmbitie
Aantal nieuwe voortijdig schoolverlaters
bron: DUO
248<= 248
Percentage jongeren (18-24 jaar) zonder dagbesteding in de vorm van school of werk
bron: jongerenenquête
9%<= 9%

Wat gaan we hier voor doen?

  • Medewerkers Leerplicht en RMC (Regionaal Meld- en Co√∂rdinatiepunt) voeren samen met scholen preventieve acties uit om schoolverzuim tegen te gaan.

  • Jongeren zonder startkwalificatie, school, werk, met en zonder uitkering krijgen maatwerk begeleiding richting onderwijs, arbeid, dagbesteding en/of zorg.

  • Traject op maat (T.O.M.) aanbieden voor jongeren zonder startkwalificatie, school, werk en uitkering richting onderwijs, arbeid, dagbesteding en/of zorg.

  • Integrale onderwijs-zorg arrangementen gezamenlijk ontwikkelen door onderwijs, ouders, zorgkantoren en gemeente (wijkteams).