Het verbeteren van de kwaliteit van onderwijs

Wat willen we bereiken?

 • Kinderen en jongeren volgen een opleiding die hun talenten tot recht laat komen;

 • Kinderen met taal- en leerachterstanden krijgen een passend aanbod;

 • Volwassenen scholen zich in het kader van een Leven Lang Leren;

 • Opvang- en onderwijsvoorzieningen sluiten goed op elkaar aan;

 • Onderwijshuisvesting ondersteunt het onderwijs;

 • Kinderen kunnen in hun eigen buurt of wijk naar een Kindcentrum.

Indicatoren

Omschrijving indicatorNulmetingAmbitie
Percentage peuters dat gebruik maakt van een voorschoolse voorziening.
bron: Gemeente/afdeling OAP
93%96%
Percentage inwoners dat tevreden is over het basisonderwijs in hun buurt
bron: Enquête Leefbaarheid
74%85%
Percentage kinderopvanginstellingen en basisscholen dat een Integraal Kindcentrum heeft gevormd
bron: Jaarverslag SSPOH
33%100%

Wat gaan we hier voor doen?

 • We komen met maatregelen om het structurele tekort op de reserve onderwijshuisvesting terug te dringen.

 • Afspraken maken met aanbieders van kinderopvang en peuterarrangementen om de kwaliteit van de doorstroom verder te verbeteren en het hoge aantal deelnemers tenminste gelijk te houden.

 • Onderwijsachterstandenbeleid met partners uitvoeren om alle kinderen gelijke kansen te geven.

 • Met Kindcentra 0-13 jaar, voortgezet onderwijs en MBO voeren we een strategische agenda om duurzame afspraken te maken die leiden tot talentontwikkeling van jongeren.

 • Afspraken maken met educatieve partners om de strategische agenda te ondersteunen.

 • Europese projecten aanvragen en uitvoeren die de stedelijke ambitie ondersteunen.

 • Uitvoeren van een subsidieregeling onderwijsinnovatie en een scholingslening vanuit het Onderwijsinnovatiefonds.

 • Belevingsonderzoek uitvoeren naar de tevredenheid van ouders over basisonderwijs.