Financieel basisniveau voor iedereen

Wat willen we bereiken?

  • Zoveel mogelijke inwoners zijn economisch zelfstandig;

  • Iedereen weet om te gaan met geld;

  • Iedere inwoner met een laag inkomen of schulden weet welke ondersteuning de gemeente kan bieden.

Indicatoren

Omschrijving indicatorNulmetingAmbitie
Het aantal mensen dat een uitkering ontvangt op basis van de BUIG
bron: Managementinformatie WXL
3.8323.934
Aantal klanten schulddienstverlening
bron: Managementinformatie MO
770770
Aantal klanten in langdurig beheer
bron: managementinformatie MO
40> 40
Gemiddelde wachttijd intake
bron: managementinformatie MO
4 weken4 weken
Gemiddelde tijd tussen intake en plan van aanpak
bron: managementinformatie MO
2 weken2 weken
Aantal inwoners met een laag inkomen dat gebruikt maakt van het jeugdsportfonds
bron: managementinformatie MO
615640
Aantal inwoners met een laag inkomen dat gebruikt maakt van het jeugdcultuurfonds
bron: managementinformatie MO
125140
Aantal inwoners met een laag inkomen dat gebruikt maakt van het aanbod van Stichting Leergeld
bron: managementinformatie MO
1.2081.250

Wat gaan we hier voor doen?

  • We vergroten de toegang tot schulddienstverlening door een meer realistische benadering van de zelfredzaamheid van bewoners die kampen met financiële problemen.

  • In samenwerking met bewindvoerders, zorgaanbieders en de rechtbank zoeken we naar mogelijkheden om de instroom van beschermingsbewind te beperken en de uitstroom te bevorderen.

  • We signaleren voortijdig betalingsachterstanden bij woningcorporaties, nutsbedrijven, zorgverzekeraars etc. en benaderen bewoners direct om te voorkomen dat schulden verder oplopen (vroegsignalering).

  • We stimuleren ontwikkeling van alternatieve vormen van financiële dienstverlening zoals Schulden de Baas.

  • Samen met de partners in de stad, zoals het Netwerk tegen Armoede, geven we uitvoering aan het beleidskader Armoede en Schulden en Aanvalsplan Den Bosch Schuldenvrij.

  • Kinderen moeten in ’s-Hertogenbosch op kunnen groeien zonder armoede. Alle kinderen in armoede moeten een beroep kunnen doen op de voorzieningen die de gevolgen van armoede compenseren, zoals meedoen aan sport en cultuur. Hiervoor is het Bossche Kindpakket beschikbaar. Dit beleid moet worden aangevuld met een aanpak gericht op de oorzaken van armoede. In het beleidskader Armoede en Schulden is de besteding van de extra rijksmiddelen voor kinderen in armoede opgenomen.

  • Kinderen en jongeren zullen steeds vaker worden betrokken bij het formuleren van beleid, bijvoorbeeld door Jongerenambassadeurs en het Bossche Kinderparlement.