Monumentenzorg

Wat willen we bereiken?

Met het behouden en versterken van de cultuurhistorische kwaliteiten van de stad en haar directe omgeving in de vorm van gebouwde en ondergrondse monumenten, behouden en versterken we de aantrekkelijkheid van de stad om er te wonen of te werken of de stad te bezoeken.

Wat gaan we hier voor doen?

  • De monumentensubsidies inzetten op de plekken waar dit voor de stad het meeste oplevert met extra aandacht voor duurzaamheid en duurzaam gebruik van monumenten

  • Ontwikkelen kwaliteitsmonitor voor de gemeentelijke monumenten en beeldbepalende panden

  • Voorzien in noodzakelijke dekking ten aanzien van het aandeel gemeente in subsidiabele instandhoudingskosten voor de Sint Jan

  • Ondersteuning en begeleiding bij instandhoudingsmiddelen voor grote rijksmonumenten (BRIM) en restauratieregelingen rijk/provincie

  • Inzetten van restauratiesubsidie t.b.v. de restauratie van minimaal 15 gemeentelijke monumenten en beeldbepalende panden

  • Afronding van de laatste fase van het Gemeentelijk Monumenten Selectieproject. Naar verwachting vloeien hier 100 gemeentelijke monumentenaanwijzingen uit voort. Actualisatie van het monumentenbestand in Nuland en Vinkel krijgt hierbij voorrang

  • Documentatie en onderzoek van archeologische en bouwhistorische elementen die door bouwactiviteiten verloren dreigen te gaan

  • Op basis van de archeologische en bouwhistorische verwachtingskaart zullen aan bouwers in de stad adviezen worden verstrekt om ervoor te zorgen dat zo goed mogelijk wordt omgegaan met bestaande monumentale waarden