Nieuwe aandacht voor cultuurhistorisch landschap en vestingwerken

Wat willen we bereiken?

Behoud of herstel van waardevolle natuur- en groengebieden of groenstructuren zoals houtwallen, lanen en hagen, en voor herstel van cultuurhistorisch erfgoed zoals militaire, infrastructurele en/of waterstaatkundige objecten zoals bruggen, sluisjes en dijken. Ook de afronding van de Vestingwerken en het ontwikkelen van de Linie van 1629 (bestuursakkoord) brengen wij onder in dit hoofdstuk.

Wat gaan we hier voor doen?

  • Het zichtbaar maken en aanvullen van de fundamenten van de Pieckepoort en het fietsverkeer over de poortfundamenten leiden

  • Samen met de buurgemeenten en stichting de Groene Vesting werken we aan het militaire erfgoedlandschap als inspiratiebron voor ontwikkeling. Fort Crevecoeur, Schans Helftheuvel en Linie uitkijkpunt Transferium West zijn onderdelen in onze gemeente die nader worden uitgewerkt

  • Realiseren van een passende herbestemming van het Kruithuis

  • Knelpunten in cultuur-toeristische vaararrangementen in en om de stad worden opgelost

  • De uitvoering van het project Vestingwerken en onderdelen uit de Linie 1629 worden mede mogelijk gemaakt door verwerving van subsidies en fondsen. Naast mogelijkheden op provinciale en nationale schaal biedt ook 2018 als Europese jaar van het Cultureel Erfgoed hiervoor goede aanknopingspunten