Herbestemming en erfgoedontwikkeling

Wat willen we bereiken?

Het duurzaam herbestemmen van monumentale gebouwen en complexen. Een actieve, meer ontwikkelende benadering is nodig om waardevol erfgoed duurzaam in stand te houden en tegelijkertijd functies aan te trekken of te behouden die van belang zijn voor de ontwikkeling van de stad.

Wat gaan we hier voor doen?

  • Het bieden van ondersteuning en inhoudelijke bijdragen aan initiatiefnemers van herbestemmingsprojecten (van grotere leegkomende monumenten) voor een optimale benutting van het instrumentarium van zowel rijk, provincie als de gemeente

  • Bouwhistorische advisering en procedurele begeleiding bij de herbestemming van grotere monumenten

  • Herbezinning op samenstelling en strategie van het herbestemmingsteam