Onderhoud openbare ruimte

Wat willen we bereiken?

We beperken de milieubelasting bij het onderhoud van de openbare ruimte en we benutten de kansen op het gebied van ecologisch beheer (als onderdeel van de natuurlijke stad zoals benoemd in beleidsplan “Beheer Openbare Ruimte 2016-2025”: 1 van de 5 doelen waar beheer en onderhoud aan wil bijdragen). We nodigen bewoners, ondernemers en maatschappelijke partners uit om een bijdrage te leveren aan de milieu en ecologische opgaven door private ruimte en openbare ruimte als een geheel te benaderen.

Wat gaan we hier voor doen?

  • We gaan op basis van het beleidsplan Beheer openbare ruimte 2016-2025 in dialoog met bewonersraden, ondernemersverenigingen en maatschappelijke organisaties om mogelijkheden voor combinaties van private en openbare ruimte in het kader van milieudoelen en ecologie te realiseren op het gebied van beheer en onderhoud van de openbare ruimte.

  • We gaan bij wegen waar het vervangen van asfalt nodig is en waar de geluidsbelasting hoog is, verder met het toepassen van geluidsreducerend asfalt

  • We voeren bij wegen waar asfalt vervangen wordt, het teerhoudend asfalt af volgens de Code Milieuverantwoord Wegbeheer afvoeren naar een erkende verwerker waar het thermisch gereinigd wordt

  • We nemen deel aan de regionale betonketen, waardoor we duurzaam beton in infrastructuur gaan toepassen

  • Conform het Beleidsplan Openbare Verlichting (2011) worden de armaturen van de openbare verlichting vervangen door energiezuinige LED-armaturen met een beter lichttechniek en een lager energieverbruik en minder CO2 uitstoot. Tevens wordt de verlichting gedimd of dimbaar gemaakt en daar waar mogelijk worden innovatieve mogelijkheden zoals dynamische verlichting toegepast