Milieubewuster gedrag

Wat willen we bereiken?

Een milieubewuster gedrag van inwoners, bedrijven en bezoekers.
Door met partners in gesprek te gaan en samen te werken aan de duurzame ontwikkeling van ’s-Hertogenbosch wil de gemeente hen stimuleren naar een duurzaam gedrag.
Speciale aandacht is er voor het onderwijs in de Kindcentra ( 0-13) omdat we met deze inzet werken aan een duurzaam ’s-Hertogenbosch in de toekomst.

Indicatoren

Omschrijving indicatorNulmetingAmbitie
Jaarlijkse duurzaamheids- initiatieven met subsidie ondersteund
bron: Milieu
1010
Aantal leerlingen natuur en milieu educatie
bron: Milieu
3.0004.000

Wat gaan we hier voor doen?

  • Prominent laten zien van alle milieu- en duurzaamheids- initiatieven (beleid, plannen en uitvoering) en uitdagen tot meedoen.

  • Actief ondersteunen, aanbieden en begeleiden van leerlijnen natuur en milieu-educatie op basisscholen, zodat hiervan een forse uitbreiding plaatsvindt

  • Samen met de Bossche kindcentra binnen het project “Het Duurzaam Kindcentrum” het brede thema duurzaamheid in de kindcentra ( 0-13) in de komende jaren structureel onder de aandacht brengen

  • Actief ondersteunen van initiatieven van lokale groepen met voorrang voor de prioriteiten energie/klimaat, integraal waterbeheer, lucht en communicatie

  • Actief ontsluiten van milieu-informatie via de gemeentelijke website