Duurzame stadsontwikkeling en duurzaam bouwen

Wat willen we bereiken?

In de Ruimtelijke Structuur Visie (RSV) is vastgesteld om van de compacte, complete en contrastrijke stad ook nadrukkelijk een duurzame stad te maken.

Wat gaan we hier voor doen?

  • Opstellen programma duurzaamheid

  • Uitvoeren van de duurzaamheidstoets grotere gemeentelijke investeringen (gebouwen, grond- weg- en waterbouw, leveringen en diensten) met een evaluatie hiervan over de afgelopen jaren.

  • Toepassen gemoderniseerd pakket van Duurzame stedelijke ontwikkeling van woon- en werklocaties op (middel-)grote ontwikkelings- en herstructureringslocaties zoals Heesch-West.

  • Idem voor wat betreft Duurzaam Bouwen bij bijvoorbeeld nieuw Theater en transferium West.

  • Versterking ondersteuning particuliere initiatieven duurzame (steden-)bouw.

  • Versterking thema’s gezonde verstedelijking, gezonde stad en circulaire economie.