Beperken verkeershinder

Wat willen we bereiken?

Om de bereikbaarheid van de stad tijdens de uitvoering van werken te waarborgen, vindt vroegtijdige programmering en integrale afstemming van activiteiten in de openbare ruimte plaats. Met de belanghebbenden, waar onder hulpdiensten en openbaar vervoer, wordt intensief gecommuniceerd tijdens het voortraject, bij de start en de uitvoering van werken in de openbare ruimte. Het bereikbaarheidsteam speelt hierin een centrale rol.

Wat gaan we hier voor doen?

  • We hebben een afwegingsmodel voor projectenplanning geïntroduceerd. Op basis van risicobeschouwingen worden projecten geprioriteerd. Bereikbaarheid is één van de afwegingscriteria.

  • Via internet: http://live.andes.nl/s-hertogenbosch publiceren wij de verkeershinder en evenementen en op de gemeentelijke website publiceren we actuele werkzaamheden in de openbare ruimte. Wij gaan acties inzetten om de activiteiten in de stad in beeld te krijgen bij het Bereikbaarheidsteam en het doel is deze activiteiten uiterlijk 14 kalenderdagen voor uitvoering te communiceren.

  • Via het regionale verkeersteam ‘s-Hertogenbosch (RVT-HT) stemmen wij eens per kwartaal activiteiten af met als doel het integraal werken en beperken van de verkeershinder. Deelnemers zijn de gemeentelijke wegbeheerders rondom ’s-Hertogenbosch, Prorail, Provincie Noord-Brabant en Gelderland, Rijkswaterstaat, hulpdiensten en waterschappen.