Inspirerend architectuurklimaat

Wat willen we bereiken?

Een architectuurklimaat dat creativiteit bevordert, eenvormigheid voorkomt en aan de bouwwerken uit de verschillende perioden, statements uit de 21e eeuw toevoegt.

Wat gaan we hier voor doen?

  • Ondersteuning initiatieven van het Bosch Architectuur Initiatief (zoals het jaarprogramma).