Schone, hele en veilige openbare ruimte

Wat willen we bereiken?

Een schone, hele en veilige openbare ruimte waar de burgers tevreden over zijn en waar zij zich betrokken bij voelen. Dat wordt dan bij voorkeur ook zichtbaar in actieve bijdragen van hen bij acties en activiteiten in het kader van leefbaarheid.

Indicatoren

Omschrijving indicatorNulmetingAmbitie
Kengetal verloedering
bron: (L&V, 0= weinig voorkomend, 10= veel voorkomend)
3,83,5
Rapportcijfer klanttevredenheid schoonhouden naaste woonomgeving
bron: KTO R&B
6,46,5
Rapportcijfer klanttevredenheid onderhoud groen
bron: KTO R&B
7,47,5

Wat gaan we hier voor doen?

 • Zodra de nieuwbouw van het Komplan Rosmalen is gerealiseerd zal ook de openbare ruimte worden aangelegd. In overleg met de Klankbordgroep Komplan worden tevens kleine projecten openbare ruimte in de rest van de Kom Rosmalen gerealiseerd.

 • In het kader van het Geïntensiveerd Onderhoud worden pleinen en straten grondig opgeknapt of opnieuw ingericht. In de Binnenstad worden plannen gemaakt voor de Bethaniestraat (in combinatie met voorplein Groot Tuighuis) en de Van Tuldenstraat/Handelskade.

 • Burgemeester Loeffplein wordt heringericht als onderdeel van de ontwikkeling van het Gasthuiskwartier.

 • Zodra de eerste fase van het Gasthuiskwartier wordt opgeleverd, wordt ook de openbare ruimte aangelegd, evenals delen van de openbare ruimte langs de randen (Nieuwstraat).

 • In het Groene Hart van Boschveld worden woningen gebouwd. Openbare ruimte en groen worden in delen heringericht.

 • De P+R garage Maijweg is opgeleverd en in gebruik genomen. Het herinrichtingsplan voor de Maijweg, Guldenvliesstraat en Hertogstraat is samen met bewoners opgesteld en wordt in 2018 uitgevoerd.

 • De keerlus Draak (reconstructie Julianaplein) wordt aangelegd als eerste deel van de Oranjeboulevard, aansluitend aan de herinrichting van de Maijweg e.o.

 • De woningbouwcorporaties renoveren/vernieuwen hun bezit in Kruiskamp – Schutskamp. Aansluitend wordt ook de openbare ruimte heringericht.

 • We voeren een aantal voor bewoners gevoelige projecten uit, zoals het Dijklint Orthen, de omgeving van de Vinkelse Molen, het Burgemeester van Zwietenpark en het Westerpark.

 • Ook in 2018 worden bewonersinitiatieven op het gebied van stadslandbouw en biodiversiteit ondersteund.

 • In het kader van het Bomenplan worden bomen geplant ter versterking van de boomstructuren in de stad.

 • De Lichtvisie voor de binnenstad wordt verder tot uitvoering gebracht.

 • We hanteren diverse communicatiemiddelen waarbij de nadruk ligt op de eigen rol van burgers en ondernemers bij een schone openbare ruimte. We gaan ervan uit dat dit meer bijdraagt aan tevredenheid en een daadwerkelijke schonere openbare ruimte dan steeds meer inzetten op onderhoudsniveaus.

 • We gaan meer beeldgestuurd reinigen gericht op de ambities uit het beleidsplan kapitaalgoederen.

 • We gaan op basis van het nieuwe BBOR 2016-2025 in dialoog met bewonersraden, ondernemersverenigingen en maatschappelijke organisaties om mogelijkheden voor maatwerk te realiseren op het gebied van beheer en onderhoud van de openbare ruimte.