Ondernemerschap

Wat willen we bereiken?

  • We willen cultureel ondernemerschap stimuleren en hier meer ruimte voor bieden;

  • We willen inzicht krijgen in de effecten van ons nieuwe subsidiesysteem.

Wat gaan we hier voor doen?

  • We leggen een raadsvoorstel voor waarin randvoorwaarden worden bepaald aan cultureel ondernemerschap voor alle gesubsidieerde culturele organisaties in onze gemeente.

  • We ontwikkelen een nieuw systeem voor monitoring en evaluatie, passend bij het nieuwe subsidiesysteem. Een aanpassing van de tweejaarlijkse cultuurmonitor maakt daarvan onderdeel uit.