Meemaken

Wat willen we bereiken?

  • We willen voortgang boeken in de realisatie van een nieuw theater;

  • We willen dat het Jeroen Boschkwartier en de Sint Jan aantrekkelijker worden door de oprichting van een Sintjansmuseum;

  • We willen het muziekaanbod op een hoger plan brengen.

Indicatoren

Omschrijving indicatorNulmetingAmbitie
Percentage inwoners dat het cultureel klimaat typeert met: 'er vinden veel kunst- en cultuuractiviteiten plaats'
bron: Monitor cultuurparticipatie
65%67%
Percentage inwoners dat het cultureel klimaat typeert als levendig
bron: Monitor cultuurparticipatie
63%63%
Percentage inwoners dat jaarlijks tenminste eenmaal Bossche festivals bezoekt exclusief Carnaval
bron: Monitor cultuurparticipatie
68%69%

Wat gaan we hier voor doen?

  • We leggen een raadsvoorstel voor om een nieuw theater volgens het alternatieve plan te realiseren.

  • We ondersteunen de stichting Sintjansmuseum om te komen tot een uitgewerkt bedrijfsplan en ontwerp voor het Sintjansmuseum, op basis waarvan de raad een besluit kan nemen over het beschikbaar stellen van een krediet voor de realisatie.

  • We dragen bij aan de ambities van festival November Music om te groeien naar een tiendaags festival, door de subsidie te verhogen met € 50.000,- ter uitvoering van het Bosch Requiem.