Maken

Wat willen we bereiken?

  • We binden het dansgezelschap Panama Pictures voor de gehele lopende kunstenplanperiode aan onze stad;

  • Een klimaat waarin jonge kunstenaars over de disciplines heen experimenteren en ons culturele leven up-to-date houden;

  • We versterken de onderlinge samenwerking binnen de Willem Twee fabriek.

Indicatoren

Omschrijving indicatorNulmetingAmbitie
Het percentage inwoners dat het culturele leven van ’s-Hertogenbosch typeert als bij de tijd, vernieuwend of modieus.
bron: Monitor cultuurparticipatie
51%54%

Wat gaan we hier voor doen?

  • We zorgen voor hogere vestigingssubsidie aan Panama Pictures gedurende de lopende kunstenplanperiode.

  • We geven een vervolg aan de pilot voor de Lucasprijs om kunstenaars meer te binden aan de stad.

  • We zorgen ervoor dat er meer concrete afspraken komen over samenwerking tussen de koepelorganisatie en de verschillende organisaties die in de Willem Twee fabriek zijn gehuisvest.