Ondermijnende criminaliteit

Wat willen we bereiken?

 • Minder georganiseerde criminaliteit;

 • Minder drugsdelicten;

 • Minder mensenhandel.

Wat gaan we hier voor doen?

 • Uitvoeren van prostitutiecontroles

 • Aanpak van handhavingsknelpunten

 • Uitvoering geven aan de uitbreiding van het Bibob-beleid en toetsing (bouwen, milieu, gemeentelijke vergunningen, subsidies, vastgoed en aanbestedingen)

 • Aanpak van Outlaw Motorcycle Gangs

 • Polarisatie en radicalisering herkennen en trachten te voorkomen

 • Aanpak van illegale hennepteelt

 • Handhaving 13B beleid

 • Ontwikkeling ondermijningsbeeld en van daaruit via Driehoek komen tot integrale aanpak

 • Signaaldossiers aanleggen, prioriteren en uitvoeren via Driehoek

 • Algemeen beeld blijven scannen op rode draad en daar acties uit ontwikkelen