Fysieke veiligheid

Wat willen we bereiken?

 • Voorbereid zijn op rampen en crises;

 • Veilig verloop van evenementen;

 • Het veilig uitoefenen door bestuurders en ambtenaren van hun publieke taak;

 • Jihadisme/dreiging terrorisme monitoren.

Wat gaan we hier voor doen?

 • In het verlengde van het regionaal rampen- en crisisplan houden we onze eigen rampen en crisisbeheersingstaak voor het grondgebied ’s-Hertogenbosch (bevolkingszorg) op orde in samenwerking met de Veiligheidsregio Brabant-Noord

 • Het Opleiden, Trainen en Oefenen (OTO) van de deelnemers aan de crisisorganisatie

 • In samenwerking met de organisatoren van evenementen en de primaire veiligheidspartners zorgen voor veilige evenementen door samen risicoprofielen op te stellen en afspraken te maken over maatregelen (borging door vergunningverlening). Voor terugkerende evenementen worden draaiboeken opgesteld.

 • Crowdmanagement

 • Cameratoezicht

 • Het uitvoeren van de Veilige Publieke Taak (VPT)
  We zetten in op het zichtbaar, bespreekbaar en hanteerbaar maken van agressie en geweld tegen onze medewerkers, zowel op ambtelijk als bestuurlijk niveau. Het onderwerp moet bekend worden, gaan ‘leven’. We creëren randvoorwaarden voor een effectieve omgang met en aanpak van incidenten. Samen met andere gemeenten geven we uitvoering aan het regionale programma dat hiervoor is ingericht.
  Naast deze brede en systematische aanpak van geweld en agressie tegen onze medewerkers, continueren we de bestaande ‘operationele’ aanpak van geweld jegens bestuurders en politici.