Bedrijvigheid en Veiligheid

Wat willen we bereiken?

  • Veilige winkelgebieden;

  • Veilige bedrijventerreinen;

  • Veilig uitgaan.

Indicatoren

Omschrijving indicatorNulmetingAmbitie
geweldsincidenten tijdens uitgaansuren in het centrum
bron: Veiligheidsmonitor
314max. 300
% ‘vaak onveilig rond uitgaansgelegenheden’
bron: Veiligheidsmonitor
3%max. 2%

Wat gaan we hier voor doen?

  • We voeren periodiek overleg met ondernemers, winkeliers- en ondernemersverenigingen (actief accountmanagement)

  • Communiceren preventie maatregelen diefstallen en overvallen

  • We faciliteren ondernemers voor het toepassen van het Keurmerk Veilig Ondernemen en nodigen ondernemers actief uit hieraan deel te nemen

  • In de horeca passen we het Keurmerk Veilig Uitgaan toe

  • In de Horecakwaliteitskring evalueren en actualiseren we samen met politie, OM en de horeca de maatregelen van de Veiligheidsmatrix horeca

  • Cameratoezicht