Sociale veiligheid

Wat willen we bereiken?

  • Kinderen groeien veilig op;

  • Inwoners hebben een veilig thuis;

  • Inwoners hebben een veilige sociale omgeving (buurt, school, sport).

Indicatoren

Omschrijving indicatorNulmetingAmbitie
Aantal cliënten met kinderbeschermingsmaatregel en AMHK of andere maatregel in het gedwongen kader Jeugdbescherming
bron: Synaxion
268Lager dan de nulmeting
Aantal politiemeldingen van huiselijk geweld. (Steunpunt Huiselijk Geweld - Veilig Thuis Noordoost)
bron: Jaarverslag SHG 2014
1.176880
Aantal AMHK-meldingen (Advies- en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling) dat heeft geleid tot een onderzoek
bron: Jaarverslag SHG 2014
837740
Aantal cliënten met kinderbeschermingsmaatregel en AMHK of andere maatregel in het gedwongen kader Jeugdreclassering
bron: Synaxion
69Lager dan de nulmeting
Aantal cliënten met kinderbeschermingsmaatregel en AMHK of andere maatregel in het gedwongen kader Samenloop bescherming en reclassering
bron: Synaxion
24Lager dan de nulmeting
Aantal cliënten met kinderbeschermingsmaatregel en AMHK of andere maatregel in het gedwongen kader Gesloten afdeling Jeugdzorg
bron: Synaxion
24Lager dan de nulmeting

Wat gaan we hier voor doen?

  • We zetten in op het (nog) beter verbinden van Veilig Thuis met de lokale wijkteams; zij moeten gaan samenwerken als ‘communicerende vaten’, waarbij expertise ook steeds meer in de wijkteams kan worden gevonden. Dit kan men zien als ‘afschalen naar lokale teams’.

  • Naast afschalen werken we ook aan het behoud en de versterking van de specialistische kennis die nodig is voor huiselijk geweld en kindermishandeling; in 2018 zetten we in het bijzonder in op het versterken van de expertise op het terrein van seksueel geweld.