Veilige wijk

Wat willen we bereiken?

 • Het realiseren van een veilig woon- en leefklimaat;

 • Het verbeteren van de maatschappelijke participatie;

 • Veiligheidsissues en handhaving in de wijken meer bespreekbaar en meer zichtbaar te maken in de wijken;

 • Vermindering vermogenscriminaliteit;

 • Vermindering van jeugdoverlast;

 • Verbetering van de veiligheidsbeleving.

Indicatoren

Omschrijving indicatorNulmetingAmbitie
% ‘vaak overlast van omwonenden’
bron: Veiligheidsmonitor
7%max. 5%
Slachtofferschap vermogensdelicten
bron: Veiligheidsmonitor
15%max. 13%
Incidenten jeugdoverlast per 1.000 inwoners
bron: Veiligheidsmonitor
8,57,5

Wat gaan we hier voor doen?

 • Inzetten van toezicht en preventie in relatie tot vermogensdelicten (o.a. buurttent, preventieadviezen, toezicht fiets- en autoparkeerplaatsen, platform woninginbraken, inzet track and trace middelen, cameratoezicht, schouw wijken/buurten)

 • Buurtpreventie stimuleren en faciliteren

 • Buurt Informatie Netwerk versterken en verbeteren

 • Het stimuleren van gebruik Social media in relatie tot 112-meldingen

 • Slim samen toezien (toezichtmodel met alle veiligheidspartners= optimalisatie)

 • Inzet van straatcoaches continueren

 • Gedegen samenwerking van straatcoaches, jongerenwerk en politie binnen de buurtnetwerken

 • Persoonsgerichte aanpak via het Veiligheidshuis

 • Integrale handhavingsacties in de aandachtswijken

 • Digitaal Opsporingsregister (DOR)