Gezond leven

Wat willen we bereiken?

  • Kinderen groeien gezond op;

  • Inwoners voelen zich gezond;

  • Inwoners hebben een gezonde leefstijl.

Indicatoren

Omschrijving indicatorNulmetingAmbitie
Percentage ouders dat de gezondheid van hun kind als (zeer) goed beoordeelt
bron: Enquête Kind en Opvoeding
96%>=96%
Percentage inwoners (18+) dat de gezondheid als uitstekend of (zeer) goed beoordeelt
bron: Enquête Sport en Welzijn
85%>=85%
Percentage inwoners met (ernstig) overgewicht: 18-
bron: Enquête Kind en Opvoeding en Enquête Sport en Welzijn
12%<=12%
Percentage inwoners met (ernstig) overgewicht: 18+
bron: Enquête Kind en Opvoeding en Enquête Sport en Welzijn
43%<=43%

Wat gaan we hier voor doen?

  • JOGG (Jongeren Op Gezond Gewicht) Bewustwordingsprogramma wordt op alle basisscholen uitgedragen. Onder de noemer ‘Samen gezond’ in de stad, wijk en dorp werken onder meer het onderwijs, GGD, huisartsen en Divers aan het stimuleren van een gezonde leefstijl.

  • Door interventies als Leff, Cool en les je dorst zetten partners in op drie concrete gedragsdoelen: voldoende bewegen, groente en fruit eten en water drinken.

  • Het uitvoeren van het preventief wijkgericht gezondheidswerk richt zich op kinderen en volwassenen. Vanuit het wijkgericht gezondheidswerk wordt samengewerkt in de wijk met Divers, Sport en de Brede Bossche Scholen. Zo wordt het aanbod beter afgestemd op de vraag van de wijk.

  • Op basis van gerichte projecten benutten we de mogelijkheden om de samenwerking met het Jeroen Bosch ziekenhuis te intensiveren.