Doorontwikkeling van de digitale dienstverlening

Wat willen we bereiken?

 • We blijven onze digitale dienstverlening verder verbeteren door de kwaliteit van onze informatiehuishouding te verbeteren en standaard ICT-middelen gericht in te zetten;

 • Het zaakgericht werken maakt processen en taken inzichtelijk binnen de organisatie;

 • We willen de (digitale) communicatie en transacties met burgers en bedrijven verbeteren en vereenvoudigen.

Indicatoren

Omschrijving indicatorNulmetingAmbitie
% inwoners dat (zeer) tevreden is over de mogelijkheden van dienstverlening via internet (bv. afspraken maken of aanvragen indienen)
bron: omnibusenquête
66%75%

Wat gaan we hier voor doen?

 • Doorontwikkeling digitale dienstverlening
  Veel burgers wensen hun zaken zoveel mogelijk te regelen op momenten en locaties die hen het beste uitkomen. Digitalisering helpt daarbij. Veel producten en diensten kunnen inmiddels digitaal aangevraagd en geleverd worden. Die ontwikkeling wordt doorgezet. Onder andere met een technische en vervolgens functionele aansluiting op MijnOverheid.

 • Maatwerk waar mogelijk
  Burgers die om welke reden dan ook minder makkelijk hun weg vinden in de digitale wereld, helpen we daarbij. Uitgangspunt is hulp bij het bewandelen van de digitale weg, maar zo nodig ook met een analoge oplossing. Die hulp bieden we niet alleen op het Stadskantoor en Perron 3, maar ook op de wijkpleinen.

 • Webcare
  Met webcare volgen en reageren we op berichten via sociale media (Facebook, Twitter, Instagram en LinkedIn). Daarmee kunnen we snel en gericht reageren op vragen en signalen van burgers en ondernemers. We blijven aansluiten op breed omarmde informatietechnologie; zo onderzoeken we bijvoorbeeld het gemeentelijke gebruik van WhatsApp.