Een goed bereikbare en faciliterende dienstverlening

Wat willen we bereiken?

 • We zijn dienstverlenend en faciliterend richting onze Bossche burger en andere partners;

 • We zijn omgevingsbewust;

 • We zijn goed en snel bereikbaar;

 • We gebruiken in onze communicatie eenvoudige en begrijpelijke taal.

Indicatoren

Omschrijving indicatorNulmetingAmbitie
% inwoners dat (zeer) tevreden is over de telefonische bereikbaarheid.
bron: omnibusenquête
81%85%
Totaaloordeel over bezoek aan de Burgerplaza van het Stadskantoor.
bron: dashboard dienstverlening NVVB
8,38,5

Wat gaan we hier voor doen?

 • Versterken gastvrijheid
  Als onderdeel van het programma Buitengewoon Bosch brengen we gemeentebreed het belang van service en bejegening onder de aandacht. Speerpunten daarbij zijn adequate en tijdige reactie op / afhandeling van mailberichten, telefonische vragen en brieven en het invullen van de gastrol bij de ontvangst van gasten op het Stadskantoor.

 • Kwaliteitsonderzoek
  Er zijn doorlopende en/of periodieke kwaliteitsonderzoeken. Deze onderzoeken voeren we uit bij burgers en bedrijven. Met de resultaten van deze onderzoeken kunnen we inspelen op dingen die anders/beter kunnen en weten we welke onderdelen goed gewaardeerd worden.

 • Maatwerk
  In de dienstverlening moet aandacht blijven voor de menselijke maat: flexibele oplossingen met de mogelijkheid om meerdere kanalen en ingangen te gebruiken. We organiseren ons en met onze partners rondom de samenleving in plaats van andersom. Snelheid en voortgang van digitalisering van (overheids-)dienstverlening blijft belangrijk en daar willen we ook op in blijven zetten. Maar de mensen die daarin niet mee kunnen, mogen daar geen last van hebben en moeten dus geholpen kunnen worden.

 • Doorontwikkeling wijkpleinen
  We onderzoeken welke service en dienstverlening in het eerste contact kan plaatsvinden (ook in verband met verdergaande digitalisering) en welke expertise hiervoor nodig is. We bekijken onder andere hoe we de wijkpleinen daarvoor kunnen doorontwikkelen.