Risico's

Klik hier voor een totaaloverzicht van de risico's.

Op dit programma zijn de volgende risico´s van toepassing:

Risico

Aard

Maximaal
bedrag

Kans

Gewaarborgde geldleningen

Incidenteel

69.732.000

2

Afgegeven garanties op aan zorginstellingen verstrekte geldleningen

(Leningen aan) deelnemingen in verbonden partijen

Incidenteel

PM

2

Vennootschapsbelasting

Incidenteel

PM

3