Het hoofdstuk Financiële positie geeft een toelichting op de raming van de algemene uitkering 2018, de ontwikkeling ten opzichte van de begroting 2017 en de te verwachten ontwikkelingen op het gebied van de algemene uitkering voor de komende periode.

Wat kost het?

Bedragen x € 1.000
OmschrijvingRekening 2016Begroting 2017Begroting 2018Begroting 2019Begroting 2020Begroting 2021
Lasten000000
Baten261.460261.120269.339268.699268.699268.699
Saldo van lasten en baten261.460261.120269.339268.699268.699268.699