Subsidies

Binnen dit programma worden de volgende subsidies verleend:

Subsidieregeling of gesubsidieerde instelling

Doelstelling

Verleende subsidie verstrekking 2017

Geraamde subsidie verstrekking 2018

Onderwijshuisvesting

Wij bieden passende gebouwen voor de ontwikkeling van talenten van jongeren.

105.690

109.543

Lokaal Onderwijs kansenbeleid

Kinderen en jongeren moeten de ruimte krijgen om hun talenten te ontwikkelen

4.002.480

4.189.014

Brede scholen

We willen dat jongeren nu en in de toekomst maatschappelijk betrokken zijn en in staat zijn zelfstandig initiatieven te ontplooien.

226.845

233.074

Voortijdig schoolverlaten

Kinderen en jongeren moeten de ruimte krijgen om hun talenten te ontwikkelen

1.700.848

1.662.916

Onderwijs arbeidsmarkt

Kinderen en jongeren moeten de ruimte krijgen om hun talenten te ontwikkelen

755.060

1.077.271

Kinderopvang

Kinderen en jongeren moeten de ruimte krijgen om hun talenten te ontwikkelen

871.844

752.867