Investeringen
Klik hier voor een totaal overzicht van de investeringen, en hier voor de toelichtingen.

Binnen dit programma zijn de volgende investeringen gepland:

(Bedragen x € 1.000)

Omschrijving

2018

2019

2020

2021

Onderwijsleerpakket

103

0

103

0

De Lanen

7.467

0

0

0

De Lanen (grond)

1.662

0

0

0

Aquamarijn

4.339

0

0

0

MOP BBS en MFA

732

628

524

420

Spoedvoorzieningen

0

200

200

200

Totaal

14.303

828

827

620