Ambitie

Ambitie

Alle jongeren ontwikkelen zich optimaal, zowel in cognitief, sociaal-emotioneel als in fysiek opzicht (ze hebben een fijne jeugd). Dit leidt tot maatschappelijke, economische en sociale zelfstandigheid. Met ons jeugdbeleid willen we de talentontwikkeling van alle jeugdigen tot en met 23 jaar vergroten. Wij dragen zorg voor basisvoorzieningen en scheppen randvoorwaarden waardoor alle Bossche jongeren de kans krijgen hun talenten optimaal te benutten. Passend onderwijs zorgt ervoor dat alle jongeren een opleiding kunnen volgen die past bij hun mogelijkheden, zoveel mogelijk in het regulier onderwijs. We versterken de relatie tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Hiermee wordt het fundament gelegd voor maatschappelijke en duurzame arbeidsparticipatie. Speciale aandacht en ondersteuning krijgen jongeren die risico’s lopen. Een integrale benadering vormt daarbij de sleutel tot succes: “één gezin, één plan, één regisseur”.