Subsidies

Binnen dit programma worden de volgende subsidies verleend:

Subsidieregeling of gesubsidieerde instelling

Doelstelling

Verleende subsidie verstrekking 2017

Geraamde subsidie verstrekking 2018

loonkostensubsidie Begeleid Werken SW

Het bevorderen van de participatie op de arbeidsmarkt van personen met een SW indicatie, door het verstrekken van loonkostensubsidie aan werkgevers voor het realiseren van een Begeleid Werken plaats.

520.394

443.800

loonkostensubsidie werkbeurs/indiensttredingsvergoeding

Het ondersteunen van werkgevers bij het in dienst nemen van mensen die op de reguliere markt niet het minimumloon kunnen verdienen.

125.000

120.000

loonkostensubsidie participatiewet

De WWB'ers met een afstand tot de arbeidsmarkt betere kansen te geven op een baan en daardoor zelf in het inkomen te kunnen voorzien.

2.004.331

2.900.108

Volwasseneneducatie Risicogroepen

Het wegnemen van belemmeringen om mee te doen die er zijn voor mensen afkomstig uit andere landen en culturen die de Nederlandse taal nog niet goed spreken

1.645.381

1.666.445

Subsidie Taalnetwerk

Het menselijk kapitaal in de regio ’s-Hertogenbosch wordt beter benut en ontwikkeld

160.000

131.500

Subsidie Vluchtelingenwerk

Voorkomen sociaal isolement en vergroten zelfredzaamheid

447.000

284.328

Gemeentelijk minimabeleid

Iedereen is economisch zelfstandig en kan deelnemen.

438.210

469.579

Schuldhulpverlening

Iedereen is economisch zelfstandig en kan deelnemen.

53.000

53.000