Investeringen
Klik hier voor een totaal overzicht van de investeringen, en hier voor de toelichtingen.

Binnen dit programma zijn de volgende investeringen gepland:

(Bedragen x € 1.000)

Omschrijving

2018

2019

2020

2021

automatisering en software

384

375

513

600

Investeringen rondom huisvesting

20

13

54

0

Wagenpark vervanging

211

166

20

280

Diverse machines productie afdeling Groen

200

117

129

316

Vrachtwagen met kraan afdeling Groen

104

0

0

0

Diverse machines Vindingrijk

16

0

15

101

Vervanging installaties Vindingrijk

0

0

15

49

Diverse machines facilitairbeheer

0

0

0

30

Diverse machines productie afdeling Beschut

125

0

0

50

Diverse machines productie afdeling Post

0

0

87

0

Totaal

1.060

671

833

1.426