Subsidies

Binnen dit programma worden de volgende subsidies verleend:

Subsidieregeling of gesubsidieerde instelling

Doelstelling

Verleende subsidie verstrekking 2017

Geraamde subsidie verstrekking 2018

Bosch Legacy

Subsidies aan evenementenorganisatoren die bijdragen aan de doelstellingen van citymarketing

175.000

26.400

Citymarketing

Subsidies aan evenementenorganisatoren die bijdragen aan de doelstellingen van citymarketing

168.800

339.880

VVV 's-Hertogenbosch en de Meijerij

Versterken economische structuur

316.090

330.470

Bijdrage ontwikkeling huis van de Logistiek Noordoost Brabant

Bijdrage voor de uitvoering van de meerjarenaanpak Huis van de Logistiek Noordoost-Brabant

29.250

25.080

Agrifood Campus

Subsidie om het gebied rondom de Onderwijsboulevard verder te ontwikkelen tot een Agrifood Campus

120.000