Investeringen
Klik hier voor een totaal overzicht van de investeringen, en hier voor de toelichtingen.

Binnen dit programma zijn de volgende investeringen gepland:

(Bedragen x € 1.000)

Omschrijving

2018

2019

2020

2021

Aanpassing panden (bulk)

443

443

443

443

Verduurzaming gemeentelijke gebouwen (voorheen Zonnepanelen gemeentepanden)

1.000

1.000

1.000

1.000

Vervanging auto's

30

30

0

0

Vervanging stroomputten

150

0

0

0

Totaal

1.623

1.473

1.443

1.443