Ambitie

Ambitie

Het accommoderen van duurzame economische groei met als primaire doelen toename van de werkgelegenheid en van (bedrijfs-)investeringen/vestigingen. Bevorderen van bezoek aan en bestedingen in de (binnen-)stad.
Een goed ondernemingsklimaat dat ruimte geeft aan de economische functie als motor voor de ontwikkeling van ‘s-Hertogenbosch en de regio Noordoost-Brabant is daarbij onontbeerlijk. Daartoe werken we regionaal samen. We bieden kantoor- en bedrijfslocaties aan en voor wat betreft economische structuurversterking zetten we in op sterke en moderne sectoren als Agro&Food, health, logistiek, bouw en ICT. Innovatie en duurzaamheid zijn belangrijke voorwaarden voor succes. Bedrijfsleven, instellingen en overheid moeten beter en slimmer (samen-)werken en zichzelf vernieuwen.