Subsidies

Binnen dit programma worden de volgende subsidies verleend:

Subsidieregeling of gesubsidieerde instelling

Doelstelling

Verleende subsidie verstrekking 2017

Geraamde subsidie verstrekking 2018

Haalbaarheidsonderzoeken Herbestemming Monumenten(Onderzoek)

Subsidiëring van haalbaarheidsonderzoeken voor herbestemming en extern advies voor leegstaande/leegkomende monumenten

50.000

Subsidieverordening Monumenten

Behouden en versterken van de cultuurhistorische kwaliteiten van de stad en haar directe omgeving. Daarmee leveren we een bijdrage aan de leefbaarheid en de kwaliteit van wijken

301.200

340.000

Onderhoud Sint Jan

Bijdrage in onderhoud Sint Jan

155.000

155.000