Investeringen
Klik hier voor een totaal overzicht van de investeringen, en hier voor de toelichtingen.

Binnen dit programma zijn de volgende investeringen gepland:

(Bedragen x € 1.000)

Omschrijving

2018

2019

2020

2021

Restauratie woonhuismonumenten

340

340

340

340

Restauratie en ontwikkeling militair Erfgoed

1.268

1.268

1.775

1.775

Zichtbaar maken fundamenten Pieckepoort

250

0

0

0

Verbetering monumentale panden

57

57

57

57

Totaal

1.915

1.665

2.172

2.172