Ambitie

Ambitie

Erfgoed actief dienstbaar maken aan de ontwikkeling van de stad. Niet alleen als inspiratiebron voor de ruimtelijke kwaliteit maar vooral ook ten dienste van de economische en sociale ontwikkeling. Wij willen erfgoed toegankelijk maken voor meer mensen, herbestemmen waar mogelijk, met aandacht voor cultuurhistorisch landschap en de zorg voor monumenten. Deze thema’s vragen om een vernieuwende aanpak die niet alleen faciliterend, publieksgericht en laagdrempelig is, maar vooral ook digitaal.