Investeringen
Klik hier voor een totaal overzicht van de investeringen, en hier voor de toelichtingen.

Binnen dit programma zijn de volgende investeringen gepland:

(Bedragen x € 1.000)

Omschrijving

2018

2019

2020

2021

Routine investeringen afvalstoffendienst

2.000

1.239

1.239

1.239

Inzamelmiddelen

300

104

104

104

Diverse reparaties en aanpassingen

234

234

317

317

Vervanging riolering algemeen

1.700

1.700

1.700

1.700

Renovatie en vervanging gemalen, persleidingen en drukriolering: bouwkundig

115

0

50

0

Renovatie en vervanging gemalen, persleidingen en drukriolering: installaties

995

155

333

0

Afkoppelen van hemelwater: Algemeen bij herinrichting

1.600

1.600

1.600

1.600

Vervanging installatie IBA's (individuele behandeling afvalwater)

0

0

0

731

Verduurzaamheidsmaatregelen Stadhuis

864

0

0

0

Verduurzaamheidsmaatregelen Stadskantoor

500

0

0

0

Vervanging gebouwbeheersysteem Stadhuis en Stadskantoor

150

0

0

0

Totaal

8.458

5.032

5.343

5.691