Ambitie

Ambitie

‘s-Hertogenbosch wil een aantrekkelijke, gezonde en duurzame stad zijn.
Om die ambitie waar te maken werken we met burgers, onderwijs en bedrijven aan die duurzame aanpak.  In de bedrijfsvoering krijgt maatschappelijk verantwoord ondernemen/inkopen en de circulaire economie steeds meer vorm. Duurzaamheid zal als leitmotiv in de hele organisatie - voor alle taken en projecten – verankerd worden.
Met duurzaamheid willen wij ook economische kansen pakken. Vooral op het terrein van energie (besparing en duurzame toepassingen zoals wind, zon), duurzame bouw (zuinig ontwerpen, materialisatie), integraal waterbeheer (toepassingen van berging, combinaties met groen, recreatie en natuur), agrifood en mobiliteit (toepassen innovatieve technologieën).