Risico's

Klik hier voor een totaaloverzicht van de risico's.

Op dit programma zijn de volgende risico´s van toepassing:

Risico

Aard

Maximaal
bedrag

Kans

Koepelovereenkomst Libéma inzake Sportiom

Incidenteel

1.800.000

4

Herziening besluit gelegenheid geven tot sportbeoefening

Incidenteel

1.300.000

2

Flik Flak

PM

Herziening besluit gelegenheid geven tot sportbeoefening

Structureel

525.000

3