Subsidies

Binnen dit programma worden de volgende subsidies verleend:

Subsidieregeling of gesubsidieerde instelling

Doelstelling

Verleende subsidie verstrekking 2017

Geraamde subsidie verstrekking 2018

Exploitatiebijdrage Combibad Kwekkelstijn BV

Openstelling van een openbaar toegankelijk zwembad

461.900

486.330

Verenigingssubsidie (jeugdleden en vrijwilligers)

Stimuleren van instandhouding en groei jeugdleden en vrijwilligers bij sportverenigingen

299.660

303.860

Subsidie gehandicaptensport

Bijdrage voor de instandhouding van de sportieve activiteiten van de vereniging Sport Voor Gehandicapten

5.430

5.510

Exploitatiebijdrage geprivatiseerde kleedaccommodaties

Bijdrage ten behoeve van instandhouding (geprivatiseerde) kleedkamers van derden

19.800

20.080

Subsidie handboogvereniging Prins Bernhard

Bijdrage in de huurlasten van de accommodatie van de handboogvereniging

4.940

5.010

Subsidie administratieve ondersteuning sportstichtingen

Het faciliteren van beheersstichtingen die sportaccommodaties exploiteren

2.500

Exploitatiebijdrage World Skate Center

Bijdrage in de exploitatielasten van de gehuurde skatehal

90.250

91.510

Subsidiebijdragen Meer Bewegen voor Ouderen (MBVO)

Mogelijk maken van begeleide beweegactiviteiten voor senioren

76.210

57.280

Exploitatiebijdrage Sportiom BV

Openstelling van een multifunctionele sportaccommodatie

719.410

736.920

Subsidie Jeugd Sport Fonds

Bijdrage aan lidmaatschap van de sportvereniging en sportspullen voor kinderen uit gezinnen met weinig geld

50.000

30.420

Stichting Noord-Brabants Landschap

De subsidie dient ter ondersteuning van de activiteiten voor de voorlichting en educatie van de Brabantse bevolking met als doel het in stand houden van natuur en landschap

2.560

2.060

Stichting Landschapsbelang Maasdonk

De subsidie dient ter ondersteuning van de activiteiten op het gebied van educatie, beheer en ontwikkeling van natuur en landschap in de gemeente 's-Hertogenbosch

1.800