Investeringen
Klik hier voor een totaal overzicht van de investeringen, en hier voor de toelichtingen.

Binnen dit programma zijn de volgende investeringen gepland:

(Bedragen x € 1.000)

Omschrijving

2018

2019

2020

2021

Aanpassing en verbetering binnensportaccomodaties

91

91

91

91

Aanpassing en verbetering openluchtsportaccommodaties

115

115

115

115

Renovatie kleedlokalen vv BLC

400

0

0

0

Aanpassing en verbetering Kwekkelstijn

27

27

27

27

Aanpassing en verbetering (openlucht)recreatie

63

63

63

63

Uitbreiding kantoorruimte en vergaderzalen MSE

355

0

0

0

Bouwkundig en installatietechnisch onderhoud Sportiom

0

3.800

3.800

233

Sportpark Groote Wielen, natuurgrasveld OJC (10e veld)

130

0

0

0

Sportpark Groote Wielen, natuurgrasveld OJC (10e veld) grondverwerving

240

0

0

0

Totaal

1.421

4.096

4.096

529