Subsidies

Binnen dit programma worden de volgende subsidies verleend:

Subsidieregeling of gesubsidieerde instelling

Doelstelling

Verleende subsidie verstrekking 2017

Geraamde subsidie verstrekking 2018

Sociale programma's

Wij dragen bij aan de (financiële) zelfredzaamheid van mensen.

468.400

476.869

Groene Woud

De streekrekening is bedoeld om bijzondere en innovatieve projecten te kunnen financieren (bijv restauratie molens, organiseren prijsvraag en organisatie van het jaarlijkse Streekfestival). De projecten dienen gelegen te zijn in het Nationaal Landschap Het Groene Woud

7.500

7.500

Subsidieregeling Biodiversiteit en Groene Burgerinitiatieven

Met deze regeling wil de gemeente groene burgerinitiatieven op het gebied van biodiversiteit in de stad en stadslandbouw in ’s-Hertogenbosch stimuleren.

25.000

Bai gemeentelijke bijdrage

bijdragen aan de ruimtelijke kwaliteit in Den Bosch en de regio via een brede publieke discussie over architectuur, stedenbouw, landschapsarchitectuur en beeldende kunst

50.880

51.590

Exploitatiebijdragen dierenverblijven

Bijdrage voor onderhoudskosten van dierenverblijven

33.000

41.100