Investeringen
Klik hier voor een totaal overzicht van de investeringen, en hier voor de toelichtingen.

Binnen dit programma zijn de volgende investeringen gepland:

(Bedragen x € 1.000)

Omschrijving

2018

2019

2020

2021

Gebiedsgerichte aanpak GSB

1.992

1.992

1.992

1.992

Maatregelen openbare ruimte binnenstad

277

277

277

277

Kleine inrichtingsprojecten openbare ruimte

289

289

289

289

Groene Delta

225

225

225

225

Bomenplan (Visie op Bomen)

122

122

122

122

Investeringen grondbedrijf

41.800

41.800

41.800

41.800

Boomverbetering

70

70

70

0

Verbetering speeltoestellen in de woonomgeving

60

60

60

0

Woonboten

748

0

0

0

Totaal

45.583

44.835

44.835

44.705