Subsidies

Binnen dit programma worden de volgende subsidies verleend:

Subsidieregeling of gesubsidieerde instelling

Doelstelling

Verleende subsidie verstrekking 2017

Geraamde subsidie verstrekking 2018

Bibliotheek informatievoorziening

Doelstellingen afdelingsjaarplan Cultuur Meemaken (presentatie van kunst)

3.378.030

3.472.010

Kunstzinnige vorming

Doelstellingen afdelingsjaarplan Cultuur Meemaken (presentatie van kunst)

2.171.860

2.239.590

Beleid Kunst en Cultuur

Een levendig en dynamisch cultureel klimaat

859.820

1.039.910

Podiumkunsten

Publiek in aanraking brengen met cultuur.

3.996.710

3.997.530

Beeldende kunsten

Publiek in aanraking brengen met cultuur.

3.344.700

3.218.210

Culturele evenementen

Publiek in aanraking brengen met cultuur.

823.110

837.940

Amateurkunsten

Cultuur vóór meer mensen, cultuur ván meer mensen en cultuur dóór meer mensen.

310.430

314.770

Erfgoed

Doelstellingen afdelingsjaarplan Cultuur Meemaken (presentatie van kunst)

1.091.730

854.540

Volkscultuur

Meemaken

27.730

30.120