Ambitie

Ambitie

Onze ambitie is een aantrekkelijk en vernieuwend cultureel klimaat, waarmee we tevens een belangrijke bijdrage leveren aan de aantrekkelijkheid van ’s-Hertogenbosch als woon-, centrum- en vestigingsgemeente voor bedrijven. Een ambitie die we op diverse terreinen reeds weten te verzilveren, getuige de hoge notering van ’s-Hertogenbosch op de Cultural and Creative Cities Monitor 2017 van de Europese Unie en andere belangwekkende ‘rankings’. Het behoud van de culturele energie in de stad blijft ook in 2018 een prioriteit. We streven er dan ook naar onze huidige positie te behouden en waar mogelijk te versterken. Dat doen we langs de programmalijnen Maken, Meemaken, Meedoen en het thema Cultureel Ondernemerschap.